Ranking zdobywców

Sprawdź swoją pozycję w rankingu. Pamiętaj! Każdy zdobyty metr przybliża Cię do czołówki Zdobywców, a nas wszystkich do osiągnięcia „Szczytnego celu”. Trzymamy kciuki!

Lp.
Nick
Ostatnio zdobyte szczyty
Zgromadzone punkty
1 Bartosz Klimczok, Magurka Wilkowicka, Szyndzielnia, Babia Góra, Hrobacza Łąka, Magura, Gaiki, Góra Pięciu Kopców, Malinowska Skała, Małe Skrzyczne, Trzy Kopce, Czupel, Skrzyczne, Jaworzyna, Magurka Wiślańska, Stołów, Pilsko, Malinów, Solisko, Magurka Radziechowska, Barania Góra, Gawlasi, Mała Babia Góra, Kępa, Rogacz, Nowy Świat, Wielka Cisowa Grapa, Bujakowski Groń, Kiczera, Groniczki, Złota Góra, Kozia Dolinka, Wołowiec, Trzonka, Krzesanica, Łamana Skała, Gówniak, Sokołówka, Hala Rysianka, Potrójna, Hala Skrzyczeńska, Leskowiec, Wielka Rycerzowa, Góra Żar, Hala Redykalna, Hala Radziechowska, Kończysty Wierch, Zadni Granat, Porębski Groń, Przełęcz u Panienki, Starorobociański Wierch, Suchy Wierch (Beskid Mały), Kozia Góra, Siodło pod Klimczokiem, Kaskada, Palenica (Beskid Mały), Hala Lipowska, Krawców Wierch, Gronik (Beskid Mały), Przełęcz Kołowrót, Kozi Wierch, Hala Gąsienicowa, Stary Groń (Beskid Mały), Grabowa, Zbójnicka Kopa, Przełęcz pod Malinowem, Zielony Kopiec, Kościelec (Beskid Mały) 1515
2 Raf2021 Rysianka, Hala Lipowska, Lanckorona, Magura "Kąpielisko", Przełęcz Kołowrót, Klimczok, Szyndzielnia, Pilsko, Barania Góra, Karolówka, Hala Miziowa, Przysłop pod Baranią Górą, Wyrch Wisełka, Wielka Racza, Polana Huciska, Polana Chochołowska, Wołowiec, Rakoń, Grześ, Skrzyczne, Malinowska Skała, Bendoszka Wielka, Małe Skrzyczne, Przegibek, Myślenickie Turnie, Góra Pięciu Kopców, Kasprowy Wierch, Krawców Wierch, Muńcuł, Magurka Radziechowska, Kończysty Wierch, Przełęcz Salmopolska, Magurka Wiślańska, Hala Gąsienicowa, Trzydniowiański Wierch, Zielony Kopiec, Starorobociańska Przełęcz, Beskid, Malinów, Hala Rycerzowa, Gawlasi, Trzy Kopce (Bekid Żywiecki), Ciemniak, Liliowe, Przełęcz Halna, Dwoiśniak, Przełęcz Bory Orawskie, Wielka Rycerzowa, Murowaniec, Chuda Przełączka, Czarny Staw Gąsienicowy, Babia Góra, Nad Przełęczą Malinowska 1350
3 Agula Szyndzielnia, Barania Góra, Pilsko, Lanckorona, Magura "Kąpielisko", Klimczok, Hrobacza Łąka, Hala Miziowa, Wyrch Wisełka, Wołowiec, Gaiki, Dolina Chochołowska, Wielka Racza, Rakoń, Skrzyczne, Malinowska Skała, Bendoszka Wielka, Małe Skrzyczne, Grześ, Przegibek, Myślenickie Turnie, Góra Pięciu Kopców, Polana Huciska, Kasprowy Wierch, Malinów, Krawców Wierch, Muńcuł, Magurka Radziechowska, Kończysty Wierch, Pod Malinowską Skałą, Zielony Kopiec, Hala Gąsienicowa, Trzydniowiański Wierch, Starorobociańska Przełęcz, Beskid, Gawlasi, Wielka Rycerzowa, Magurka Wiślańska, Czarny Staw Gąsienicowy, Rysianka, Ciemniak, Liliowe, Przełęcz między Kopami, Babia Góra, Mała Rycerzowa 1160
4 Alutka82 Czupel, Magurka Wilkowicka, Pod Malinowską Skałą, Gawlasi, Ochodzita, Przełęcz pod Malinowem, Magurka Wiślańska, Nad Przełęczą Malinowska, Skrzyczne, Malinów, Małe Skrzyczne, Barania Góra, Malinowska Skała, Twarda Kopa, Kopa Kondracka, Babia Góra, Małołączniak, Kalatówki, Ciemniak, Gówniak, Kondracka Przełęcz, Hala Kondratowa, Krzesanica, Grojec (Kotlina Żywiecka), Turbacz, Kępa, Chuda Przełączka, Beskid, Średni Grojec, Murowaniec, Sokolica (Beskid Żywiecki), Kasprowy Wierch, Zawrat, Przełęcz między Kopami, Myślenickie Turnie, Hala Gąsienicowa 1025
5 Dudzio92 Rysianka, Hala Lipowska, Hala Boracza, Kozia Góra, Wielka Racza, Szyndzielnia, Lanckorona, Klimczok, Hrobacza Łąka, Gaiki, Pilsko, Magura "Kąpielisko", Przełęcz Kołowrót, Hala Miziowa, Barania Góra, Wyrch Wisełka, Karolówka, Polana Chochołowska, Wołowiec, Grześ, Rakoń, Kasprowy Wierch, Góra Pięciu Kopców, Myślenickie Turnie, Kończysty Wierch, Trzydniowiański Wierch, Starorobociańska Przełęcz, Beskid, Hala Gąsienicowa, Wielka Rycerzowa, Liliowe, Polana Huciska, Przełęcz między Kopami, Ciemniak, Hala Rycerzowa, Chuda Przełączka, Babia Góra, Mała Rycerzowa 1000
6 Biała Sowa Hala Miziowa, Kotarz, Klimczok, Wielka Rycerzowa, Skrzyczne, Magurka Radziechowska, Mała Babia Góra, Pilsko, Szyndzielnia, Malinowska Skała, Rogacz, Hala Lipowska, Kozi Wierch, Skrajny Granat, Starorobociański Wierch, Góra Pięciu Kopców, Świnica, Magura, Małe Skrzyczne, Kozia Dolinka, Trzy Kopce, Magurka Wilkowicka, Babia Góra, Kopa Kondracka, Gładka Przełęcz, Siodło pod Klimczokiem, Hala Radziechowska, Kaskada, Wołowiec, Hala Ornak, Bendoszka Wielka, Trzonka, Malinów, Błatnia, Wielka Racza, Mogielica 985
7 Piotr Madeja Błatnia, Malinowska Skała, Klimczok, Skrzyczne, Barania Góra, Szyndzielnia, Trzy Kopce, Przykra, Pilsko, Dębowiec, Czupel, Mała Babia Góra, Góra Pięciu Kopców, Gaiki, Wielka Cisowa, Hrobacza Łąka, Babia Góra, Magurka Wilkowicka, Rogacz, Stołów, Romanka, Kozia Góra, Lanckorona, Magura, Gawlasi, Gówniak, Magurka Radziechowska, Kiczera, Małe Skrzyczne, Zielony Kopiec, Wyżnia Kondracka Przełęcz, Wielka Rycerzowa, Wielka Czantoria, Mała Czantoria, Sarnia Skała, Przysłop Miętusi, Psia Trawka, Hala Gąsienicowa, Rysianka, Muńcuł, Bendoszka Wielka, Kaskada, Przełęcz Dylówki, Hala Redykalna, Przełęcz u Panienki 925
8 Dawid1989 Hala Lipowska, Pilsko, Małe Skrzyczne, Skrzyczne, Rysianka, Kasprowy Wierch, Wielka Czantoria, Beskid, Malinowska Skała, Klimczok, Romanka, Wielka Rycerzowa, Babia Góra, Barania Góra, Polica, Świnica, Hala Gąsienicowa, Kopa Kondracka, Zawrat, Grześ, Kościelec, Zbójnicka Kopa, Magurka Wiślańska, Góra Pięciu Kopców, Trzy Kopce (Bekid Żywiecki), Mała Rycerzowa, Hala Skrzyczeńska, Wołowiec, Krawców Wierch, Rakoń, Hala Miziowa 900
9 Seniorita Turbacz, Kiczera, Jaworzyna, Kozia Góra, Dolina ku Dziurze, Wielki Kopieniec, Polana Olczyska, Nosalowa Przełęcz, Grześ, Nosal, Gęsia Szyja, Polana Rusinowa, Wiktorówka, Smerczyński Staw, Gubałówka, Hala Ornak, Hrobacza Łąka, Klimczok, Czupel, Gaiki, Magurka Wilkowicka, Szyndzielnia, Kotarz, Hala Rysianka, Polica, Skrzyczne, Barania Góra, Wielka Racza, Krawców Wierch, Wielka Czantoria, Malinowska Skała, Wielka Rycerzowa, Mogielica, Muńcuł, Hala Lipowska, Hala Krupowa, Dębowiec, Malinów, Sucha Góra (Beskid Żywiecki) 745
10 Mari Nosal, Kiczera, Magurka Wilkowicka, Klimczok, Mała Babia Góra, Śnieżne Kotły, Śnieżka, Ślęża, Malinowska Skała, Kozi Wierch, Skrajny Granat, Krzesanica, Świnica, Skrzyczne, Kozia Dolinka, Sarnia Skała, Kozia Góra, Babia Góra, Czupel, Wielka Racza, Kiczory, Kopa Kondracka, Gładka Przełęcz, Leskowiec, Wołowiec, Hala Ornak 740
11 adi_ze Beskid, Skrzyczne, Klimczok, Babia Góra, Śnieżne Kotły, Śnieżka, Ślęża, Polica, Kościelec, Świnica, Wielki Kopieniec, Kozia Dolinka, Kasprowy Wierch, Rysy, Wielka Racza, Liliowe, Zawrat, Jarząbczy Wierch, Sarnia Skała, Małołączniak, Gęsia Szyja 715
12 Messi Gorc, Kotarz, Czupel, Stożek Wielki, Wielka Czantoria, Równica, Skrzyczne, Pilsko, Hala Boracza, Kiczory, Babia Góra, Klimczok, Skalny Stół, Śnieżka, Słonecznik, Szrenica, Błatnia, Magurka Wilkowicka, Sokołówka, Hala Redykalna, Malinowska Skała, Szyndzielnia, Kaskada, Hala Radziechowska, Gaiki, Siodło pod Klimczokiem, Lanckorona, Hrobacza Łąka, Chata na Groniu, Małe Skrzyczne, Grześ, Dolina Pięciu Stawów Polskich, Beskid 710
13 Tedi Horzelica Stary Groń, Wielka Cisowa, Równica, Pod Malinowska Skałą, Grabowa, Stożek Wielki, Krkavice, Lipowski Groń, Mała Czantoria, Przełęcz pod Malinowem, Malinów, Malinowska Skała, Stołów, Orłowa, Małe Skrzyczne, Przełęcz Karkoszczonka, Trzy Kopce Wiślańskie, Trzy Kopce, Klimczok, Szyndzielnia, Siodło pod Klimczokiem, Wielka Czantoria, Hala Jaworowa, Kotarz, Błatnia, Czupel, Zielony Kopiec, Gawlasi, Magurka Wiślańska, Gaiki, Przełęcz u Panienki, Hrobacza Łąka, Hyrca, Przykra, Kopa Skrzyczeńska, Skrzyczne, Stożek Mały, Cieślar, Barania Góra, Magurka Wilkowicka, Wielka Racza 700
14 Legion 1970 Śnieżnik, Czarna Góra, Klimczok, Stołów, Magurka Wiślańska, Wysoka Kopa, Równia nad Śnieżnymi Kotłami, Śnieżka, Skrzyczne, Romanka, Trzy Kopce, Barania Góra, Wołowiec, Łamana Skała, Małe Skrzyczne, Czupel, Przełęcz Brona, Wielka Racza, Szyndzielnia, Kotarz, Pilsko, Magura, Magurka Wilkowicka, Malinowska Skała, Babia Góra, Hrobacza Łąka, Wielka Czantoria, Orłowa, Hala Rysianka, Przykra, Przełęcz pod Czuplem, Gawlasi, Grabowa, Groniczki 700
15 miw18 Czupel, Pod Malinowską Skałą, Ochodzita, Gawlasi, Przełęcz pod Malinowem, Malinów, Nad Przełęczą Malinowska, Magurka Wiślańska, Barania Góra, Magurka Wilkowicka, Ciemniak, Leskowiec, Grojec (Kotlina Żywiecka), Krzesanica, Przełęcz Władysława Midowicza, Turbacz, Chuda Przełączka, Beskid, Średni Grojec, Murowaniec, Kasprowy Wierch, Przełęcz między Kopami, Twarda Kopa, Myślenickie Turnie, Wysoka, Hala Gąsienicowa 665
16 jarbar Skrzyczne, Barania Góra, Małe Skrzyczne, Rysianka, Pilsko, Magurka Wiślańska, Malinów, Beskid, Malinowska Skała, Zbójnicka Kopa, Przełęcz pod Malinowem, Hala Lipowska, Hala Skrzyczeńska, Wielka Rycerzowa, Kasprowy Wierch, Javorina, Góra Pięciu Kopców, Romanka, Pod Malinowską Skałą, Trzy Kopce (Bekid Żywiecki), Hala Miziowa, Wielka Czantoria, Kopa Skrzyczeńska, Zawrat, Nad Przełęczą Malinowska, Babia Góra, Bendoszka Wielka 655
17 zibek Hala Lipowska, Szyndzielnia, Hala Kamienicka, Błatnia, Dębowiec, Przełęcz Dylówki, Siodło pod Klimczokiem, Gaiki, Palenica, Kozia Góra, Trzy Kopce, Magurka Wilkowicka, Pilsko, Magura, Równia pod Kozią, Malinów, Babia Góra, Przełęcz pod Łysą Górą, Klimczok, Przełęcz Kołowrót, Rogacz, Lanckorona, Pod Malinowską Skałą, Góra Pięciu Kopców, Krawców Wierch, Czupel, Leskowiec, Hala Redykalna, Kończysty Wierch, Gęsia Szyja, Przełęcz pod Czuplem, Magurka Wiślańska 655
18 Kati Klimczok, Turbacz, Pilsko, Dolina ku Dziurze, Wielki Kopieniec, Hala Ornak, Gęsia Szyja, Grześ, Nosal, Hrobacza Łąka, Gaiki, Błatnia, Szyndzielnia, Kotarz, Kołowrót, Hala Rysianka, Polica, Skrzyczne, Barania Góra, Wielka Racza, Krawców Wierch, Wielka Czantoria, Malinowska Skała, Wielka Rycerzowa, Mogielica, Muńcuł, Hala Krupowa, Romanka, Dębowiec, Malinów, Sucha Góra (Beskid Żywiecki) 610
19 eugeng52 Klimczok, Błatnia, Magurka Wilkowicka, Przełęcz Kołowrót, Soszów Wielki, Góra Pięciu Kopców, Siodło pod Klimczokiem, Szyndzielnia, Przełęcz Dylówki, Dębowiec, Trzy Kopce, Malinowska Skała, Małe Skrzyczne, Kozia Góra, Malinów, Gawlasi, Lanckorona, Równia pod Kozią, Przełęcz Przegibek, Przełęcz Karkoszczonka, Hrobacza Łąka, Zbójnicka Kopa, Gaiki, Palenica, Przełęcz u Panienki, Skrzyczne, Groniczki, Kopany, Hala Jaworzyna, Przełęcz Kozia (Beskid Śląski), Zielony Kopiec, Kołowrót, Cuberniok, Nad Przełęczą Malinowska 590
20 gocha Szyndzielnia, Hala Lipowska, Hala Kamienicka, Błatnia, Dębowiec, Gaiki, Palenica, Magurka Wilkowicka, Przełęcz pod Malinowem, Pilsko, Magura, Równia pod Kozią, Przełęcz Dylówki, Malinów, Babia Góra, Kozia Góra, Przełęcz pod Łysą Górą, Siodło pod Klimczokiem, Lanckorona, Pod Malinowską Skałą, Góra Pięciu Kopców, Krawców Wierch, Czupel, Leskowiec, Hala Redykalna, Kończysty Wierch, Gęsia Szyja, Przełęcz pod Czuplem, Magurka Wiślańska 585
21 Krm88 Kościelec, Dolina Pięciu Stawów Polskich, Szyndzielnia, Dębowiec, Klimczok, Hala Skrzyczeńska, Małe Skrzyczne, Zbójnicka Kopa, Siodło pod Klimczokiem, Kozi Wierch, Rysy, Skrzyczne, Szpiglasowy Wierch, Trzy Kopce, Wole Oko, Malinowska Skała, Kotarz, Kozia Góra, Malinów, Starorobociański Wierch 580
22 Neon Siodło pod Klimczokiem, Skrzyczne, Becyrek, Babia Góra, Klimczok, Przełęcz Siodło, Mała Babia Góra, Szyndzielnia, 5 dróg, Pilsko, Zielony Kopiec, Krawców Wierch, Gruba Buczyna, Beskid, Kępa, Malinowska Skała, Góra Pięciu Kopców, Malinów, Gaiki, Magurka Wilkowicka, Chuda Przełączka, Sarnia Skała, Potrójna, Trupielec 565
23 raiderss Klimczok, Wielka Czantoria, Matyska, Równica, Krawców Wierch, Szyndzielnia, Babia Góra, Skrzyczne, Polica, Zbójnicka Kopa, Kopa Kondracka, Góra Żar, Nowy Świat, Pilsko, Malinowska Skała, Kondracka Przełęcz, Sokolica (Beskid Żywiecki), Beskid, Hala Kondratowa, Przełęcz Siodło, Skrajna Turnia, Małe Skrzyczne, Leskowiec 560
24 Zlozkiemwsuperb Klimczok, Wielka Czantoria, Matyska, Równica, Krawców Wierch, Szyndzielnia, Babia Góra, Skrzyczne, Polica, Zbójnicka Kopa, Kopa Kondracka, Góra Żar, Nowy Świat, Pilsko, Malinowska Skała, Kondracka Przełęcz, Sokolica (Beskid Żywiecki), Beskid, Hala Kondratowa, Przełęcz Siodło, Skrajna Turnia, Małe Skrzyczne, Leskowiec 560
25 Gellar Błatnia, Kiczera, Czupel, Stożek Wielki, Soszów Wielki, Hrobacza Łąka, Rakoń, Grześ, Polana Chochołowska, Wielka Racza, Przegibek, Krawców Wierch, Magurka Wilkowicka, Luboń Wielki, Morskie Oko, Czarny Staw pod Rysami, Stara Roztoka, Klimczok, Szyndzielnia, Siodło pod Klimczokiem, Polana Kamienica, Dębowiec, Przełęcz Dylówki, Delená Voda, Hala Rycerzowa, Oszus, Talapkov Beskyd 535
26 Marzanna Skrzyczne, Barania Góra, Malinowska Skała, Nad Przełęczą Malinowska, Magurka Wiślańska, Przełęcz pod Malinowem, Hala Rysianka, Hala Redykalna, Małe Skrzyczne, Hala Lipowska, Wołowiec, Malinów, Babia Góra, Kozi Wierch, Bendoszka Wielka, Kępa, Szyndzielnia, Pilsko, Gawlasi, Polica 525
27 HAGA Czupel, Orłowa, Rysianka, Klimczok, Wielka Rycerzowa, Trzy Kopce, Hrobacza Łąka, Hala Lipowska, Błatnia, Hala Rycerzowa, Malinów, Horzelica Stary Groń, Trojak, Czarna Góra, Kowadło, Borówkowa Góra, Przełęcz pod Chłopkiem, Jawornik Wielki, Przełęcz pod Trzeboniem, Karpiak, Przełęcz Śnieżnicka, Iwinka, Przełęcz pod Jaworową Kopą, Młyńska (Góry Złote), Płoska (Góry Bialskie), Przełęcz Lądecka, Rozdroże Zamkowe, Żmijowiec, Hala pod Śnieżnikiem, Przełęcz Różaniec (Góry Złote) 520
28 Awi Wielka Racza, Trzy Kopce (Bekid Żywiecki), Skrzyczne, Pilsko, Polica, Mała Babia Góra, Magurka Radziechowska, Krawców Wierch, Magurka Wilkowicka, Wielka Rycerzowa, Barania Góra, Babia Góra, Mlada Hora, Romanka, Bendoszka Wielka, Mędralowa, Gaiki, Hala Redykalna, Malinowska Skała, Jaworzyna (Beskid Żywiecki), Kołowrót, Góra Żar, Oszus, Klimczok, Stołów 520
29 Tomolobo Wielka Racza, Trzy Kopce (Bekid Żywiecki), Skrzyczne, Pilsko, Polica, Mała Babia Góra, Magurka Radziechowska, Krawców Wierch, Magurka Wilkowicka, Wielka Rycerzowa, Barania Góra, Mlada Hora, Babia Góra, Romanka, Bendoszka Wielka, Mędralowa, Gaiki, Hala Redykalna, Malinowska Skała, Jaworzyna (Beskid Żywiecki), Kołowrót, Góra Żar, Oszus, Klimczok, Stołów 520
30 szmalik Rudawiec, biskupia kopa, Mogielica, Wysoka, Romanka, Hala Rysianka, Skrzyczne, Zbójnicka Kopa, Przełęcz pod Wysokimi Skałkami, Polica, Babia Góra, Kopa Kondracka, Mała Babia Góra, Małe Skrzyczne, Stożek Wielki, Wielka Sowa, Śnieżka, Skalnik, Wielka Rycerzowa, Ślęża, Małołączniak, Barania Góra 520
31 Astian Klimczok, Pilsko, Góra Pięciu Kopców, Babia Góra, Polica, Mędralowa, Beskid, Murowaniec, Wielki Kopieniec, Gubałówka, Nosal, Skrzyczne, Kępa, Mogielica, Mała Babia Góra, Luboń Wielki, Grześ, Polana Kopieniec 515
32 matt Kasprowy Wierch, Beskid, Pośredni Goryczkowy Wierch, Dolina Pięciu Stawów Polskich, Kozi Wierch, Skrajna Turnia, Świnicką Przełęcz, Sucha Przełęcz, Hala Kondratowa, Przełęcz pod Kopą Kondracką, Kopa Kondracka, Pusta Dolinka, Goryczkowy Kocioł 515
33 Koziołek Horzelica Stary Groń, Wielka Cisowa, Równica, Wielka Czantoria, Stożek Wielki, Krkavice, Lipowski Groń, Mała Czantoria, Gronik, Skrzyczne, Małe Skrzyczne, Zbójnicka Kopa, Trzy Kopce Wiślańskie, Szyndzielnia, Hala Jaworowa, Kotarz, Pod Kotarzem, Błatnia, Stołów, Gawlasi, Magurka Wiślańska, Przełęcz u Panienki, Gaiki, Hrobacza Łąka, Hyrca, Przykra, Cieślar, Soszów Wielki, Barania Góra, Magurka Wilkowicka, Wielka Racza 510
34 Kris Ja Barania Góra, Szyndzielnia, Góra Pięciu Kopców, Skrzyczne, Wielka Czantoria, Przełęcz Brona, Mała Babia Góra, Babia Góra, Małe Skrzyczne, Klimczok, Hrobacza Łąka, Magurka Radziechowska, Siodło pod Klimczokiem, Hala Lipowska, Magura, Romanka, Hala Rysianka, LANCKORONA, Rogacz, Magurka Wilkowicka, Pilsko, Kozia Góra, Polica, Hala Miziowa 510
35 Bernadeta Ja Szyndzielnia, Barania Góra, Góra Pięciu Kopców, Skrzyczne, Przełęcz Brona, Mała Babia Góra, Babia Góra, Małe Skrzyczne, Klimczok, Magurka Radziechowska, Magura, Siodło pod Klimczokiem, Hala Lipowska, Romanka, Hala Rysianka, Lanckorona, Rogacz, Magurka Wilkowicka, Wielka Czantoria, Pilsko, Kozia Góra, Polica, Hala Miziowa 495
36 Ela Rysianka, Wielka Racza, Potrójna, Łamana Skała, Wielka Czantoria, Zadni Granat, Zawrat, Wysoki Kamień, Rozdroże pod Kamieńczykiem, Rozdroże pod Zwaliskiem, Trzy Świnki, Schronisko "Pod Łabskim Szczytem", Wysoka Kopa, Świnica, Krzesanica, Pilsko 480
37 Sylwiakuzma Jaworzyna Krynicka, Turbacz, Wielka Prehyba, Murowaniec, Sarnia Skała, Czoło Turbacza, Ostra (Beskid Sądecki), Runek, Bacówka nad Wierchomlą, Hala Gąsienicowa, Hala Kondratowa, Kozi Wierch, Dolina Pięciu Stawów Polskich, Kasprowy Wierch, Beskid, Zadnie Góry, Rozdroże pod Makowicą, Polana Cyrla, Hala Łabowska 475
38 KarolinaS Turbacz, Lubomir, Łysina, Jagodna, Śnieznik, Trojmorski Wierch, Palas, Jelenka, Czarna Kopa, Śnieżka, Kopa, Skalny Stół, Sowia Przełęcz, Pod Działem, Horni Morava, Pralinka, Równia pod Śnieżką, Hala Krupowa, Chełm (Pasmo Lubomira i Łysiny), Przełęcz Krzyżowa, Huzary, Trzy Korony, Luboń Wielki, Działek, Długi Spław 465
39 luc Turbacz, Lubomir, Łysina, Jagodna, Śnieżnik, Trójmorski Wierch, Palas, Jelenka, Czarna Kopa, Śnieżka, Kopa, Skalny Stół, Sowia przełęcz, Pod Działem, Horni Morava, Pralinka, Równia pod Śnieżką, Hala Krupowa, Chełm (Pasmo Lubomira i Łysiny), Przełęcz Krzyżowa, Huzary, Trzy Korony, Luboń Wielki, Działek, Długi Spław 465
40 mandraghora Polana Stumorgowa, Śnieżnica, Gorc Troszacki, Trupielec, Uklejna, Cichoń, Gorc, Działek, Grodzisko, Ćwilin, Obidowiec, Łysina, Barnasiówka, Glichowiec, Pustak, Ciecień, Lubomir, Luboń Wielki, Szpilówka, Modyń, Kutrzyca, Rozdziele, Ogorzała, Kostrza, Jasień, Kamiennik Południowy, Lubogoszcz 465
41 Sylvinio Ślęża, Czupel, Biskupia Kopa, Klimczok, Malinowska Skała, Stołów, Równica, Wielka Rycerzowa, Trzy Kopce, Dębowiec, Grześ, Orłowa, Goworek, Rogacz, Łamana Skała, Szyndzielnia, Błatnia, Lubomir, Hrobacza Łąka, Malinów, Skrzyczne, Magurka Wilkowicka, Mogielica, Gaiki, Potrójna, Wielka Cisowa 460
42 danuta Skrzyczne, Rachowiec, Kiczera, Ochodzita, Czerniawa Sucha, Jałowiec, Magurka Wilkowicka, Góra Żar, Hrobacza Łąka, Góra Zabawa, Przełęcz Isepnicka, Beskid Targanicki, Przełęcz Przegibek, Klimczok, Przełęcz u Panienki, Szyndzielnia, Przełęcz Kocierska, Zajazd nad Kocierską, Przełęcz pod Łysą Górą, Gaiki, Przełęcz pod Czuplem, Przełęcz pod Malinowem, Przełęcz Salmopolska, Równica, Przełęcz Beskid Targanicki, Dębowiec, Rogacz, Potrójna 455
43 weronika08 Ogorzała, Rachowiec, Gorc, Śnieżnica, Czerniawa Sucha, Kutrzyca, Sałasz, Korab, Paproć, Modyń, Mogielica, Kostrza, Jaworz, Lubogoszcz, Łopień, Kamionna 455
44 sparrow Szyndzielnia, Błatnia, Magurka Wilkowicka, Potrójna, Wielka Cisowa, Małe Skrzyczne, Przełęcz na Przykrej, Rogacz, Klimczok, Łamana Skała, Skrzyczne, Mlada Hora, Przełęcz Zakocierska, Wielka Racza, Kozia Góra, Hrobacza Łąka, Malinowska Skała, Równia pod Kozią, Gawlasi, Wielka Czantoria, Gaiki, Malinów, Kotarz, Biały Krzyż, Nad Przełęczą Malinowska, Grabowa 435
45 Ana Czupel, Kiczera, Leskowiec , Dębowiec, Góra Żar, Hala Jaskowa, Skrzyczne, Przełęcz Przegibek, Kozia Góra, Równia pod Kozią, Przełęcz Krowiarki, Bacówka nad Wierchomlą, Zajazd nad Przełęcz Kocierska, Łysina, Gaiki, Groniczki, Malinowska Skała, Malinów, Klimczok, Siodło pod Klimczokiem, Hrobacza Łaka, Ochodzita, Hala Lipowska, Hala Rysianka, Magurka Wilkowicka, Równica 435
46 Filip Czupel, Kiczera, Leskowiec , Dębowiec, Góra Żar, Hala Jaskowa, Skrzyczne, Przełęcz Przegibek, Kozia Góra, Równia pod Kozią, Przełęcz Krowiarki, Bacówka nad Wierchomlą, Zajazd nad Przełęczą Kocierską, Łysina, Gaiki, Groniczki, Malinowska Skała, Malinów, Klimczok, Siodło pod Klimczokiem, Hrobacza Łąka, Ochodzita, Hala Lipowska, Hala Rysianka, Magurka Wilkowicka, Równica 435
47 Bart Polana Stumorgowa, Śnieżnica, Gorc Troszacki, Trupielec, Uklejna, Cichoń, Gorc, Grodzisko, Ćwilin, Obidowiec, Łysina, Barnasiówka, Glichowiec, Pustak, Ciecień, Luboń Wielki, Szpilówka, Modyń, Kutrzyca, Rozdziele, Ogorzała, Kostrza, Jasień, Kamiennik Południowy, Lubogoszcz 435
48 Rafał Gorc, Gęsia Szyja, Kończysty Wierch, Pilsko, Babia Góra, Mała Babia Góra, Skrzyczne, Klimczok, Wielka Rycerzowa, Grześ, Czarny Staw Gąsienicowy, Gówniak, Kotarz, Hala Redykalna, Wielka Racza, Magurka Wilkowicka 430
49 Kubs Przegibek, Bendoszka Wielka, Skrzyczne, Pilsko, Siodło pod Klimczokiem, Małe Skrzyczne, Babia Góra, Zbójnicka Kopa, Klimczok, Hala Skrzyczeńska, Dębowiec, Magurka Wilkowicka, Romanka, Malinów, Przełęcz Salmopolska, Kaskada, Góra Pięciu Kopców, Hala Miziowa, Równia pod Kozią, Malinowska Skała 425
50 dorka Kasprowy Wierch, Nosal, Beskid, Kończysty Wierch, Śnieżne Kotły, Śnieżka, Ślęża, Kozi Wierch, Wielki Kopieniec, Kozia Dolinka, Sarnia Skała, Wielka Racza, Dolina Pięciu Stawów Polskich, Leskowiec 420