Ranking zdobywców 1 Edycji

Lp.
Nick
Ostatnio zdobyte szczyty
Zgromadzone punkty
1 Bartosz Klimczok, Magurka Wilkowicka, Szyndzielnia, Babia Góra, Hrobacza Łąka, Magura, Gaiki, Góra Pięciu Kopców, Malinowska Skała, Małe Skrzyczne, Trzy Kopce, Czupel, Skrzyczne, Jaworzyna, Magurka Wiślańska, Stołów, Pilsko, Malinów, Solisko, Magurka Radziechowska, Barania Góra, Gawlasi, Mała Babia Góra, Kępa, Rogacz, Nowy Świat, Wielka Cisowa Grapa, Bujakowski Groń, Kiczera, Groniczki, Złota Góra, Kozia Dolinka, Wołowiec, Trzonka, Krzesanica, Łamana Skała, Gówniak, Sokołówka, Hala Rysianka, Potrójna, Hala Skrzyczeńska, Leskowiec, Wielka Rycerzowa, Góra Żar, Hala Redykalna, Hala Radziechowska, Kończysty Wierch, Zadni Granat, Porębski Groń, Przełęcz u Panienki, Starorobociański Wierch, Suchy Wierch (Beskid Mały), Kozia Góra, Siodło pod Klimczokiem, Kaskada, Palenica (Beskid Mały), Hala Lipowska, Krawców Wierch, Gronik (Beskid Mały), Przełęcz Kołowrót, Kozi Wierch, Hala Gąsienicowa, Stary Groń (Beskid Mały), Grabowa, Zbójnicka Kopa, Przełęcz pod Malinowem, Zielony Kopiec, Kościelec (Beskid Mały), Kopa Skrzyczeńska, Trzy Kopce (Besk 2230
2 Raf2021 Rysianka, Hala Lipowska, Lanckorona, Magura "Kąpielisko", Przełęcz Kołowrót, Klimczok, Szyndzielnia, Pilsko, Barania Góra, Karolówka, Hala Miziowa, Przysłop pod Baranią Górą, Wyrch Wisełka, Wielka Racza, Polana Huciska, Polana Chochołowska, Wołowiec, Rakoń, Grześ, Skrzyczne, Malinowska Skała, Bendoszka Wielka, Małe Skrzyczne, Przegibek, Myślenickie Turnie, Góra Pięciu Kopców, Kasprowy Wierch, Krawców Wierch, Muńcuł, Magurka Radziechowska, Kończysty Wierch, Przełęcz Salmopolska, Magurka Wiślańska, Hala Gąsienicowa, Trzydniowiański Wierch, Zielony Kopiec, Starorobociańska Przełęcz, Beskid, Malinów, Hala Rycerzowa, Gawlasi, Trzy Kopce (Beskid Żywiecki), Ciemniak, Liliowe, Przełęcz Halna, Dwoiśniak, Przełęcz Bory Orawskie, Wielka Rycerzowa, Murowaniec, Chuda Przełączka, Czarny Staw Gąsienicowy, Babia Góra, Nad Przełęczą Malinowska, Skrzadnita, Kępa, Krzesanica, Przełęcz pod Malinowem, Mała Rycerzowa, Bula pod Rysami, Przełęcz między Kopami, Gówniak, Romanka, Pod Malinowską Skałą, Czarny Staw pod Rysami, Mało 2175
3 Agula Szyndzielnia, Barania Góra, Pilsko, Lanckorona, Magura "Kąpielisko", Klimczok, Hrobacza Łąka, Hala Miziowa, Wyrch Wisełka, Wołowiec, Gaiki, Dolina Chochołowska, Wielka Racza, Rakoń, Skrzyczne, Malinowska Skała, Bendoszka Wielka, Małe Skrzyczne, Grześ, Przegibek, Myślenickie Turnie, Góra Pięciu Kopców, Polana Huciska, Kasprowy Wierch, Malinów, Krawców Wierch, Muńcuł, Magurka Radziechowska, Kończysty Wierch, Pod Malinowską Skałą, Zielony Kopiec, Hala Gąsienicowa, Trzydniowiański Wierch, Starorobociańska Przełęcz, Beskid, Gawlasi, Wielka Rycerzowa, Magurka Wiślańska, Czarny Staw Gąsienicowy, Rysianka, Ciemniak, Liliowe, Przełęcz między Kopami, Babia Góra, Mała Rycerzowa, Kozia Góra, Trzy Kopce (Beskid Żywiecki), Dwoiśniak, Kępa, Hala Rycerzowa, Chuda Przełączka, Gówniak, Romamka, Krzesanica, Małołączniak, Kondracka Przełęcz, Starorobociański Wierch, Hala Ornak, Kopa Kondracka, Ornak, Kotarnica(Beskid Żywiecki), Kalatówki, Jarząbczy Wierch, Siwy Zwornik, Gaborowa Przełęcz, Przełęcz Brona 1880
4 Dudzio92 Rysianka, Hala Lipowska, Hala Boracza, Kozia Góra, Wielka Racza, Szyndzielnia, Lanckorona, Klimczok, Hrobacza Łąka, Gaiki, Pilsko, Magura "Kąpielisko", Przełęcz Kołowrót, Hala Miziowa, Barania Góra, Wyrch Wisełka, Karolówka, Polana Chochołowska, Wołowiec, Grześ, Rakoń, Kasprowy Wierch, Góra Pięciu Kopców, Myślenickie Turnie, Kończysty Wierch, Trzydniowiański Wierch, Starorobociańska Przełęcz, Beskid, Hala Gąsienicowa, Wielka Rycerzowa, Liliowe, Polana Huciska, Przełęcz między Kopami, Ciemniak, Hala Rycerzowa, Chuda Przełączka, Babia Góra, Mała Rycerzowa, Dwoiśniak, Kępa, Krzesanica, Gówniak, Bula pod Rysami, Polana pod Wołoszynem, Romanka, Czarny Staw pod Rysami, Małołączniak, Kondracka Przełęcz, Starorobociański Wierch, Kopa Kondracka, Ornak, Sokolica (Beskid Żywiecki), Kotarnica(Beskid Żywiecki), Mała Babia Góra, Jarząbczy Wierch, Iwaniacka Przełęcz 1645
5 Biała Sowa Hala Miziowa, Kotarz, Klimczok, Wielka Rycerzowa, Skrzyczne, Magurka Radziechowska, Mała Babia Góra, Pilsko, Szyndzielnia, Malinowska Skała, Rogacz, Hala Lipowska, Kozi Wierch, Skrajny Granat, Starorobociański Wierch, Góra Pięciu Kopców, Świnica, Magura, Małe Skrzyczne, Kozia Dolinka, Trzy Kopce, Magurka Wilkowicka, Babia Góra, Kopa Kondracka, Gładka Przełęcz, Siodło pod Klimczokiem, Hala Radziechowska, Kaskada, Wołowiec, Hala Ornak, Bendoszka Wielka, Trzonka, Malinów, Błatnia, Wielka Racza, Mogielica, Kozia Góra, Zielony Kopiec, Stołów, Kępa, Kopa Skrzyczeńska, Hrobacza Łąka, Hala Rysianka, Barania Góra, Krawców Wierch, Krzesanica, Gaiki, Gówniak, Zawrat, Buciorysz-Lachów Groń 1340
6 Alutka82 Czupel, Magurka Wilkowicka, Pod Malinowską Skałą, Gawlasi, Ochodzita, Przełęcz pod Malinowem, Magurka Wiślańska, Nad Przełęczą Malinowska, Skrzyczne, Malinów, Małe Skrzyczne, Barania Góra, Malinowska Skała, Twarda Kopa, Kopa Kondracka, Babia Góra, Małołączniak, Kalatówki, Ciemniak, Gówniak, Kondracka Przełęcz, Hala Kondratowa, Krzesanica, Grojec (Kotlina Żywiecka), Turbacz, Kępa, Chuda Przełączka, Beskid, Średni Grojec, Murowaniec, Sokolica (Beskid Żywiecki), Kasprowy Wierch, Zawrat, Przełęcz między Kopami, Myślenickie Turnie, Hala Gąsienicowa, Wysoka, Gubałówka, Wyżnia Kondracka Przełęcz, Przełęcze Rozdziela, Kopa Skrzyczeńska, Szpiglasowy Wierch, Kotarz, Dolina Pięciu Stawów Polskich 1270
7 Piotr Madeja Błatnia, Malinowska Skała, Klimczok, Skrzyczne, Barania Góra, Szyndzielnia, Trzy Kopce, Przykra, Pilsko, Dębowiec, Czupel, Mała Babia Góra, Góra Pięciu Kopców, Gaiki, Wielka Cisowa, Hrobacza Łąka, Babia Góra, Magurka Wilkowicka, Rogacz, Stołów, Romanka, Kozia Góra, Lanckorona, Magura, Gawlasi, Gówniak, Magurka Radziechowska, Kiczera, Małe Skrzyczne, Zielony Kopiec, Wyżnia Kondracka Przełęcz, Wielka Rycerzowa, Wielka Czantoria, Mała Czantoria, Sarnia Skała, Przysłop Miętusi, Psia Trawka, Hala Gąsienicowa, Rysianka, Muńcuł, Bendoszka Wielka, Kaskada, Przełęcz Dylówki, Hala Redykalna, Przełęcz u Panienki, Malinów, Hala Skrzyczeńska, Czarny Groń, Potrójna, Kępa, Kopa Skrzyczeńska, Pod Malinowską Skałą, Wielka Racza, Siodło pod Klimczokiem, Wyrch Wisełka, Magura "Kąpielisko", Polana Kamienica, Wołowiec, Nad Przełęczą Malinowska 1235
8 Seniorita Turbacz, Kiczera, Jaworzyna, Kozia Góra, Dolina ku Dziurze, Wielki Kopieniec, Polana Olczyska, Nosalowa Przełęcz, Grześ, Nosal, Gęsia Szyja, Polana Rusinowa, Wiktorówka, Smerczyński Staw, Gubałówka, Hala Ornak, Hrobacza Łąka, Klimczok, Czupel, Gaiki, Magurka Wilkowicka, Szyndzielnia, Kotarz, Hala Rysianka, Polica, Skrzyczne, Barania Góra, Wielka Racza, Krawców Wierch, Wielka Czantoria, Malinowska Skała, Wielka Rycerzowa, Mogielica, Muńcuł, Hala Lipowska, Hala Krupowa, Dębowiec, Malinów, Sucha Góra (Beskid Żywiecki), Przełęcz Kozia (Beskid Śląski), Jałowiec, Bendoszka Wielka, Błatnia, Przełęcz pod Malinowem, Rogacz, Trzy Kopce, Pawlików Wierch, Hala Boracza, Wysokie, Przełęcz Salmopolska, Stołów, Magurka Radziechowska, Lubań 995
9 Messi Gorc, Kotarz, Czupel, Stożek Wielki, Wielka Czantoria, Równica, Skrzyczne, Pilsko, Hala Boracza, Kiczory, Babia Góra, Klimczok, Skalny Stół, Śnieżka, Słonecznik, Szrenica, Błatnia, Magurka Wilkowicka, Sokołówka, Hala Redykalna, Malinowska Skała, Szyndzielnia, Kaskada, Hala Radziechowska, Gaiki, Siodło pod Klimczokiem, Lanckorona, Hrobacza Łąka, Chata na Groniu, Małe Skrzyczne, Grześ, Dolina Pięciu Stawów Polskich, Beskid, Przełęcz Kołowrót, Magura, Kozia Góra, Trzy Kopce, Palenica, Kołowrót, Kończysty Wierch, Kopa Kondracka, Kasprowy Wierch 945
10 eugeng52 Klimczok, Błatnia, Magurka Wilkowicka, Przełęcz Kołowrót, Soszów Wielki, Góra Pięciu Kopców, Siodło pod Klimczokiem, Szyndzielnia, Przełęcz Dylówki, Dębowiec, Trzy Kopce, Malinowska Skała, Małe Skrzyczne, Kozia Góra, Malinów, Gawlasi, Lanckorona, Równia pod Kozią, Przełęcz Przegibek, Przełęcz Karkoszczonka, Hrobacza Łąka, Zbójnicka Kopa, Gaiki, Palenica, Przełęcz u Panienki, Skrzyczne, Groniczki, Kopany, Hala Jaworzyna, Przełęcz Kozia (Beskid Śląski), Zielony Kopiec, Kołowrót, Cuberniok, Nad Przełęczą Malinowska, Przełęcz Siodło, Becyrek, Przełęcz pod Łysą Górą, Przełęcz pod Malinowem, Rozwidlenie Godziszka, Rogacz, Kaskada, Magura, Wysokie, Kopa Skrzyczeńska, Magura "Kąpielisko", Przełęcz Salmopolska, Pilsko, Chata na Groniu, Kępa, Pod Malinowską Skałą, Beskid 945
11 adi_ze Beskid, Skrzyczne, Klimczok, Babia Góra, Śnieżne Kotły, Śnieżka, Ślęża, Polica, Kościelec, Świnica, Wielki Kopieniec, Kozia Dolinka, Kasprowy Wierch, Rysy, Wielka Racza, Liliowe, Zawrat, Jarząbczy Wierch, Sarnia Skała, Małołączniak, Gęsia Szyja, Kępa, Jaworzyna Krynicka, Lackowa, Mniszek, Giewont, Hala Ornak, Lubań, Sokolica (Beskid Żywiecki), Wysoki Wierch 945
12 Dawid1989 Hala Lipowska, Pilsko, Małe Skrzyczne, Skrzyczne, Rysianka, Kasprowy Wierch, Wielka Czantoria, Beskid, Malinowska Skała, Klimczok, Romanka, Wielka Rycerzowa, Babia Góra, Barania Góra, Polica, Świnica, Hala Gąsienicowa, Kopa Kondracka, Zawrat, Grześ, Kościelec, Zbójnicka Kopa, Magurka Wiślańska, Góra Pięciu Kopców, Trzy Kopce (Beskid Żywiecki), Mała Rycerzowa, Hala Skrzyczeńska, Wołowiec, Krawców Wierch, Rakoń, Hala Miziowa, Hala Ornak 920
13 Kris Ja Barania Góra, Szyndzielnia, Góra Pięciu Kopców, Skrzyczne, Wielka Czantoria, Przełęcz Brona, Mała Babia Góra, Babia Góra, Małe Skrzyczne, Klimczok, Hrobacza Łąka, Magurka Radziechowska, Siodło pod Klimczokiem, Hala Lipowska, Magura, Romanka, Hala Rysianka, LANCKORONA, Rogacz, Magurka Wilkowicka, Pilsko, Kozia Góra, Polica, Hala Miziowa, Zielony Kopiec, Malinów, Wielka Cisowa, Gawlasi, Wielka Racza, Równica, Malinowska Skała, Błatnia, Równia pod Kozią, Przełęcz pod Malinowem, Kopa Kondracka, Nosal, Rakoń, Wołowiec, Przełęcz pod Kopą Kondracką 900
14 Krm88 Kościelec, Dolina Pięciu Stawów Polskich, Szyndzielnia, Dębowiec, Klimczok, Hala Skrzyczeńska, Małe Skrzyczne, Zbójnicka Kopa, Siodło pod Klimczokiem, Kozi Wierch, Rysy, Skrzyczne, Szpiglasowy Wierch, Trzy Kopce, Wole Oko, Malinowska Skała, Kotarz, Kozia Góra, Malinów, Starorobociański Wierch, Bystra, Pilsko, Magura, Babia Góra, Jakubina, Świnicka Przełęcz, Gładki Wierch, Nad Bieniatką 885
15 Tedi Horzelica Stary Groń, Wielka Cisowa, Równica, Pod Malinowska Skałą, Grabowa, Stożek Wielki, Krkavice, Lipowski Groń, Mała Czantoria, Przełęcz pod Malinowem, Malinów, Malinowska Skała, Stołów, Orłowa, Małe Skrzyczne, Przełęcz Karkoszczonka, Trzy Kopce Wiślańskie, Trzy Kopce, Klimczok, Szyndzielnia, Siodło pod Klimczokiem, Wielka Czantoria, Hala Jaworowa, Kotarz, Błatnia, Czupel (Beskid Śląski), Zielony Kopiec, Gawlasi, Magurka Wiślańska, Gaiki, Przełęcz u Panienki, Hrobacza Łąka, Hyrca, Przykra, Kopa Skrzyczeńska, Skrzyczne, Stożek Mały, Cieślar, Barania Góra, Magurka Wilkowicka, Wielka Racza, Kiczera, Przełęcz Isepnicka, Przełęcz Przysłop (Beskid Mały), Zbójnicka Kopa, Hala Jaworzyna, Świniorka, Romanka, Hala Rysianka, Hala Boracza, Hala Lipowska 870
16 Bernadeta Ja Szyndzielnia, Barania Góra, Góra Pięciu Kopców, Skrzyczne, Przełęcz Brona, Mała Babia Góra, Babia Góra, Małe Skrzyczne, Klimczok, Magurka Radziechowska, Magura, Siodło pod Klimczokiem, Hala Lipowska, Romanka, Hala Rysianka, Lanckorona, Rogacz, Magurka Wilkowicka, Wielka Czantoria, Pilsko, Kozia Góra, Polica, Hala Miziowa, Zielony Kopiec, Malinów, Wielka Cisowa, Gawlasi, Wielka Racza, Równica, Malinowska Skała, Błatnia, Równia pod Kozią, Przełęcz pod Malinowem, Kopa Kondracka, Nosal, Rakoń, Wołowiec, Hala Kondratowa 870
17 miw18 Czupel, Pod Malinowską Skałą, Ochodzita, Gawlasi, Przełęcz pod Malinowem, Malinów, Nad Przełęczą Malinowska, Magurka Wiślańska, Barania Góra, Magurka Wilkowicka, Ciemniak, Leskowiec, Grojec (Kotlina Żywiecka), Krzesanica, Przełęcz Władysława Midowicza, Turbacz, Chuda Przełączka, Beskid, Średni Grojec, Murowaniec, Kasprowy Wierch, Przełęcz między Kopami, Twarda Kopa, Myślenickie Turnie, Wysoka, Hala Gąsienicowa, Przełęcz Rozdziela, Gubałówka, Hala Kondratowa, Góra Żar, Skrzyczne, Małołączniak, Kotarz, Kiczera 870
18 Legion 1970 Śnieżnik, Czarna Góra, Klimczok, Stołów, Magurka Wiślańska, Wysoka Kopa, Równia nad Śnieżnymi Kotłami, Śnieżka, Skrzyczne, Romanka, Trzy Kopce, Barania Góra, Wołowiec, Łamana Skała, Małe Skrzyczne, Czupel, Przełęcz Brona, Wielka Racza, Szyndzielnia, Kotarz, Pilsko, Magura, Magurka Wilkowicka, Malinowska Skała, Babia Góra, Hrobacza Łąka, Wielka Czantoria, Orłowa, Hala Rysianka, Przykra, Przełęcz pod Czuplem, Gawlasi, Grabowa, Groniczki, Potrójna, Wysokie, Magurka Radziechowska, Malinów, Hala Lipowska, Hala Redykalna, Wielka Rycerzowa, Pod Malinowską Skałą 850
19 Kati Klimczok, Turbacz, Pilsko, Dolina ku Dziurze, Wielki Kopieniec, Hala Ornak, Gęsia Szyja, Grześ, Nosal, Hrobacza Łąka, Gaiki, Błatnia, Szyndzielnia, Kotarz, Kołowrót, Hala Rysianka, Polica, Skrzyczne, Barania Góra, Wielka Racza, Krawców Wierch, Wielka Czantoria, Malinowska Skała, Wielka Rycerzowa, Mogielica, Muńcuł, Hala Krupowa, Romanka, Dębowiec, Malinów, Sucha Góra (Beskid Żywiecki), Magurka Wilkowicka, Kozia Góra, Jałowiec, Bendoszka Wielka, Przełęcz pod Malinowem, Rogacz, Trzy Kopce, Pawlików Wierch, Hala Boracza, Przełęcz Salmopolska, Magurka Radziechowska, Lubań, Góra Tuł 840
20 jarbar Skrzyczne, Barania Góra, Małe Skrzyczne, Rysianka, Pilsko, Magurka Wiślańska, Malinów, Beskid, Malinowska Skała, Zbójnicka Kopa, Przełęcz pod Malinowem, Hala Lipowska, Hala Skrzyczeńska, Wielka Rycerzowa, Kasprowy Wierch, Javorina, Góra Pięciu Kopców, Romanka, Pod Malinowską Skałą, Trzy Kopce (Beskid Żywiecki), Hala Miziowa, Wielka Czantoria, Kopa Skrzyczeńska, Zawrat, Nad Przełęczą Malinowska, Babia Góra, Bendoszka Wielka, Błatnia, Klimczok, Szyndzielnia, Dolina Pięciu Stawów Polskich, Magura, Czupel (Beskid Śląski), Gaiki, Groniczki, Hrobacza Łąka 825
21 Marzanna Skrzyczne, Barania Góra, Malinowska Skała, Nad Przełęczą Malinowska, Magurka Wiślańska, Przełęcz pod Malinowem, Hala Rysianka, Hala Redykalna, Małe Skrzyczne, Hala Lipowska, Wołowiec, Malinów, Babia Góra, Kozi Wierch, Bendoszka Wielka, Kępa, Szyndzielnia, Pilsko, Gawlasi, Polica, Hrobacza Łąka, Sokolica (Beskid Żywiecki), Cyl Hali Śmietanowej, Przełęcz Dylówki, Gaiki, Przełęcz Przegibek, Gubałówka, Giewont, Hala Krupowa, Szpiglasowa Przełęcz 755
22 Mari Nosal, Kiczera, Magurka Wilkowicka, Klimczok, Mała Babia Góra, Śnieżne Kotły, Śnieżka, Ślęża, Malinowska Skała, Kozi Wierch, Skrajny Granat, Krzesanica, Świnica, Skrzyczne, Kozia Dolinka, Sarnia Skała, Kozia Góra, Babia Góra, Czupel, Wielka Racza, Kiczory, Kopa Kondracka, Gładka Przełęcz, Leskowiec, Wołowiec, Hala Ornak 740
23 Ela Rysianka, Wielka Racza, Potrójna, Łamana Skała, Wielka Czantoria, Zadni Granat, Zawrat, Wysoki Kamień, Rozdroże pod Kamieńczykiem, Rozdroże pod Zwaliskiem, Trzy Świnki, Schronisko "Pod Łabskim Szczytem", Wysoka Kopa, Świnica, Krzesanica, Pilsko, Szpiglasowy Wierch, Leskowiec, Schronisko pod Tułem, Świnicka Przełęcz, Turbacz, Wrota Chałubińskiego, Gęsia Szyja 700
24 raiderss Klimczok, Wielka Czantoria, Matyska, Równica, Krawców Wierch, Szyndzielnia, Babia Góra, Skrzyczne, Polica, Zbójnicka Kopa, Kopa Kondracka, Góra Żar, Nowy Świat, Pilsko, Malinowska Skała, Kondracka Przełęcz, Sokolica (Beskid Żywiecki), Beskid, Hala Kondratowa, Przełęcz Siodło, Skrajna Turnia, Małe Skrzyczne, Leskowiec, Kasprowy Wierch, Grabowa, Smerek, Mała Rawka, Przełęcz Wyżniańska, Gancarz 680
25 Zlozkiemwsuperb Klimczok, Wielka Czantoria, Matyska, Równica, Krawców Wierch, Szyndzielnia, Babia Góra, Skrzyczne, Polica, Zbójnicka Kopa, Kopa Kondracka, Góra Żar, Nowy Świat, Pilsko, Malinowska Skała, Kondracka Przełęcz, Sokolica (Beskid Żywiecki), Beskid, Hala Kondratowa, Przełęcz Siodło, Skrajna Turnia, Małe Skrzyczne, Leskowiec, Kasprowy Wierch, Grabowa, Smerek, Mała Rawka, Przełęcz Wyżniańska, Gancarz 680
26 luc Turbacz, Lubomir, Łysina, Jagodna, Śnieżnik, Trójmorski Wierch, Palas, Jelenka, Czarna Kopa, Śnieżka, Kopa, Skalny Stół, Sowia przełęcz, Pod Działem, Horni Morava, Pralinka, Równia pod Śnieżką, Hala Krupowa, Chełm (Pasmo Lubomira i Łysiny), Przełęcz Krzyżowa, Huzary, Trzy Korony, Luboń Wielki, Działek, Długi Spław, Sularzowa, Szczebel, Cupel, Mokra Przełęcze (Karkonosze), Wysoki Kamień, Graniczna Łąka, Hala Szrenicka, Kiczera, Trzy Świnki, Góra Żar, Rozdroże pod Zwaliskiem, Kopalnia Kwarcu "Stanisław" 675
27 KarolinaS Turbacz, Lubomir, Łysina, Jagodna, Śnieznik, Trojmorski Wierch, Palas, Jelenka, Czarna Kopa, Śnieżka, Kopa, Skalny Stół, Sowia Przełęcz, Pod Działem, Horni Morava, Pralinka, Równia pod Śnieżką, Hala Krupowa, Chełm (Pasmo Lubomira i Łysiny), Przełęcz Krzyżowa, Huzary, Trzy Korony, Luboń Wielki, Działek, Długi Spław, Sularzowa, Hala Szrenicka, Graniczna Łąka, Wysoki Kamień, Trzy Świnki, Mokra Przełęcze (Karkonosze), Cupel, Szczebel, Kiczera, Góra Żar, Rozdroże pod Zwaliskiem, Kopalnia Kwarcu "Stanisław" 675
28 Koziołek Horzelica Stary Groń, Wielka Cisowa, Równica, Wielka Czantoria, Stożek Wielki, Krkavice, Lipowski Groń, Mała Czantoria, Gronik, Skrzyczne, Małe Skrzyczne, Zbójnicka Kopa, Trzy Kopce Wiślańskie, Szyndzielnia, Hala Jaworowa, Kotarz, Pod Kotarzem, Błatnia, Stołów, Gawlasi, Magurka Wiślańska, Przełęcz u Panienki, Gaiki, Hrobacza Łąka, Hyrca, Przykra, Cieślar, Soszów Wielki, Barania Góra, Magurka Wilkowicka, Wielka Racza, Kiczera, Przełęcz Isepnicka, Wielka Cisowa Grapa, Przełęcz Przysłop (Beskid Mały), Hala Jaworzyna, Orłowa, Świniorka, Klimczok, Hala Rysianka, Romanka 675
29 Neon Siodło pod Klimczokiem, Skrzyczne, Becyrek, Babia Góra, Klimczok, Przełęcz Siodło, Mała Babia Góra, Szyndzielnia, 5 dróg, Pilsko, Zielony Kopiec, Krawców Wierch, Gruba Buczyna, Beskid, Kępa, Malinowska Skała, Góra Pięciu Kopców, Malinów, Gaiki, Magurka Wilkowicka, Chuda Przełączka, Sarnia Skała, Potrójna, Trupielec, Cuberniok, Stracona Matka, Przełęcz Karkoszczonka, Chata na Groniu, Gówniak, Kotarz 675
30 HAGA Czupel, Orłowa, Rysianka, Klimczok, Wielka Rycerzowa, Trzy Kopce, Hrobacza Łąka, Hala Lipowska, Błatnia, Hala Rycerzowa, Malinów, Horzelica Stary Groń, Trojak, Czarna Góra, Kowadło, Borówkowa Góra, Przełęcz pod Chłopkiem, Jawornik Wielki, Przełęcz pod Trzeboniem, Karpiak, Przełęcz Śnieżnicka, Iwinka, Przełęcz pod Jaworową Kopą, Młyńska (Góry Złote), Płoska (Góry Bialskie), Przełęcz Lądecka, Rozdroże Zamkowe, Żmijowiec, Hala pod Śnieżnikiem, Przełęcz Różaniec (Góry Złote), Przełęcz Jawornicka, Przełęcz Karpowska, Przełęcz pod Malinowem, Nad Przełęczą Malinowska, Kaskada, Potrójna, Gęsia Szyja, Pod Malinowską Skałą 665
31 Viking Gancarz, Leskowiec, Smrekowica, Beskid, Kasprowy Wierch, Świnica, Wielka Cisowa Grapa, Kępa, Świnicka Przełęcz, Suchy Wierch Kondracki, Kucówki (Beskid Mały), Wołowiec, Schronisko Klimczok pod Magurą, Czupel, Kościelec Mały (Beskid Mały), Kiczora(Beskid Mały), Przełęcz Kocierska, Bliźniaki (Beskid Mały), Kocierz, Pilsko, Starorobociański Wierch, Przełęcz Przysłop (Beskid Mały), Wielka Rycerzowa, Kończysty Wierch 660
32 zibek Hala Lipowska, Szyndzielnia, Hala Kamienicka, Błatnia, Dębowiec, Przełęcz Dylówki, Siodło pod Klimczokiem, Gaiki, Palenica, Kozia Góra, Trzy Kopce, Magurka Wilkowicka, Pilsko, Magura, Równia pod Kozią, Malinów, Babia Góra, Przełęcz pod Łysą Górą, Klimczok, Przełęcz Kołowrót, Rogacz, Lanckorona, Pod Malinowską Skałą, Góra Pięciu Kopców, Krawców Wierch, Czupel, Leskowiec, Hala Redykalna, Kończysty Wierch, Gęsia Szyja, Przełęcz pod Czuplem, Magurka Wiślańska 655
33 Edytka J. Babia Góra, Szyndzielnia, Klimczok, Rogacz, Magurka Wilkowicka, Hala Miziowa, Kozia Góra, Malinów, Wielka Cisowa, Gawlasi, Wielka Racza, Równica, Malinowska Skała, Błatnia, Przegibek, Równia pod Kozią, Przełęcz pod Malinowem, Góra Pięciu Kopców, Kopa Kondracka, Wielka Polana Małołącka, Nosal, Rakoń, Wołowiec, Kondracka Przełęcz, Hala Kondratowa 635
34 Astian Klimczok, Pilsko, Góra Pięciu Kopców, Babia Góra, Polica, Mędralowa, Beskid, Murowaniec, Wielki Kopieniec, Gubałówka, Nosal, Skrzyczne, Kępa, Mogielica, Mała Babia Góra, Luboń Wielki, Grześ, Polana Kopieniec, Małe Skrzyczne, Wolarczyska, Sarnia Skała, Polana Olczyska 610
35 Awi Wielka Racza, Trzy Kopce (Beskid Żywiecki), Skrzyczne, Pilsko, Polica, Mała Babia Góra, Magurka Radziechowska, Krawców Wierch, Magurka Wilkowicka, Wielka Rycerzowa, Barania Góra, Babia Góra, Mlada Hora, Romanka, Bendoszka Wielka, Mędralowa, Gaiki, Hala Redykalna, Malinowska Skała, Jaworzyna (Beskid Żywiecki), Kołowrót, Góra Żar, Oszus, Klimczok, Stołów, Groniczki, Czupel, Małe Skrzyczne, Kępa 605
36 Tomolobo Wielka Racza, Trzy Kopce (Beskid Żywiecki), Skrzyczne, Pilsko, Polica, Mała Babia Góra, Magurka Radziechowska, Krawców Wierch, Magurka Wilkowicka, Wielka Rycerzowa, Barania Góra, Mlada Hora, Babia Góra, Romanka, Bendoszka Wielka, Mędralowa, Gaiki, Hala Redykalna, Malinowska Skała, Jaworzyna (Beskid Żywiecki), Kołowrót, Góra Żar, Oszus, Klimczok, Stołów, Groniczki, Czupel, Małe Skrzyczne, Kępa 605
37 Marta Gaiki, Małe Skrzyczne, Malinowska Skała, Hala Skrzyczeńska, Pilsko, Hala Boracza, Dębowiec, Klimczok, Kozia Góra, Skrzyczne, Magurka Wilkowicka, Wielka Czantoria, Zbójnicka Kopa, Hrobacza Łąka, Malinów, Szyndzielnia, Siodło pod Klimczokiem, Jałowiec, Wielka Rycerzowa, Groniczki, Romanka, Czupel, Magurka Radziechowska, Przełęcz u Panienki, Krawców Wierch, Zielony Kopiec, Łysa Góra, Babia Góra, Równia pod Kozią, Łamana Skała, Lanckorona, Wielka Racza 600
38 Sylwiakuzma Jaworzyna Krynicka, Turbacz, Wielka Prehyba, Murowaniec, Sarnia Skała, Czoło Turbacza, Ostra (Beskid Sądecki), Runek, Bacówka nad Wierchomlą, Hala Gąsienicowa, Hala Kondratowa, Kozi Wierch, Dolina Pięciu Stawów Polskich, Kasprowy Wierch, Beskid, Zadnie Góry, Rozdroże pod Makowicą, Polana Cyrla, Hala Łabowska, Radziejowa, Wielki Rogacz, Hala Barnowska, Sokołowska Góra, Mała Radziejowa, Mały Rogacz 595
39 Gellar Błatnia, Kiczera, Czupel, Stożek Wielki, Soszów Wielki, Hrobacza Łąka, Rakoń, Grześ, Polana Chochołowska, Wielka Racza, Przegibek, Krawców Wierch, Magurka Wilkowicka, Luboń Wielki, Morskie Oko, Czarny Staw pod Rysami, Stara Roztoka, Klimczok, Szyndzielnia, Siodło pod Klimczokiem, Polana Kamienica, Dębowiec, Przełęcz Dylówki, Delená Voda, Hala Rycerzowa, Oszus, Talapkov Beskyd, Przełęcz u Panienki, Gaiki, Hala Krupowa 585
40 gocha Szyndzielnia, Hala Lipowska, Hala Kamienicka, Błatnia, Dębowiec, Gaiki, Palenica, Magurka Wilkowicka, Przełęcz pod Malinowem, Pilsko, Magura, Równia pod Kozią, Przełęcz Dylówki, Malinów, Babia Góra, Kozia Góra, Przełęcz pod Łysą Górą, Siodło pod Klimczokiem, Lanckorona, Pod Malinowską Skałą, Góra Pięciu Kopców, Krawców Wierch, Czupel, Leskowiec, Hala Redykalna, Kończysty Wierch, Gęsia Szyja, Przełęcz pod Czuplem, Magurka Wiślańska 585
41 matt Kasprowy Wierch, Beskid, Pośredni Goryczkowy Wierch, Dolina Pięciu Stawów Polskich, Kozi Wierch, Skrajna Turnia, Świnicka Przełęcz, Sucha Przełęcz, Hala Kondratowa, Przełęcz pod Kopą Kondracką, Kopa Kondracka, Pusta Dolinka, Goryczkowy Kocioł, Dolina Zielona Gąsienicowa, Goryczkowa przełęcz nad Zakosy 585
42 Reni Klimczok, Turbacz, Pilsko, Jaworzyna, Kiczera, Dolina ku Dziurze, Wielki Kopieniec, Smerczyński Staw, Gęsia Szyja, Hala Ornak, Grześ, Sarnia Skała, Przełęcz Salmopolska, Malinowska Skała, Czupel, Kołowrót, Błatnia, Hrobacza Łąka, Szyndzielnia, Krawców Wierch, Hala Boracza, Przysłop Miętusi, Polana Stoły, Rakoń, Nosal, Szołtynia (Bukowe Berdo), Tarnica, Połonina Caryńska, Magurka Wiślańska 580
43 danuta Skrzyczne, Rachowiec, Kiczera, Ochodzita, Czerniawa Sucha, Jałowiec, Magurka Wilkowicka, Góra Żar, Hrobacza Łąka, Góra Zabawa, Przełęcz Isepnicka, Beskid Targanicki, Przełęcz Przegibek, Klimczok, Przełęcz u Panienki, Szyndzielnia, Przełęcz Kocierska, Zajazd nad Kocierską, Przełęcz pod Łysą Górą, Gaiki, Przełęcz pod Czuplem, Przełęcz pod Malinowem, Przełęcz Salmopolska, Równica, Przełęcz Beskid Targanicki, Dębowiec, Rogacz, Potrójna, Równia pod Kozią, Trzonka, Kiczora(Beskid Mały), Roczenka, Nowy Świat, Góra Zborów, Grabowa 560
44 weronika08 Ogorzała, Rachowiec, Gorc, Śnieżnica, Czerniawa Sucha, Kutrzyca, Sałasz, Korab, Paproć, Modyń, Mogielica, Kostrza, Jaworz, Lubogoszcz, Łopień, Kamionna, Gorc Troszacki, Turbacz, Skalnik, Lwia Góra, Wysoka Kopa, Skopiec 560
45 Ana Czupel, Kiczera, Leskowiec , Dębowiec, Góra Żar, Hala Jaskowa, Skrzyczne, Przełęcz Przegibek, Kozia Góra, Równia pod Kozią, Przełęcz Krowiarki, Bacówka nad Wierchomlą, Zajazd nad Przełęcz Kocierska, Łysina, Gaiki, Groniczki, Malinowska Skała, Malinów, Klimczok, Siodło pod Klimczokiem, Hrobacza Łaka, Ochodzita, Hala Lipowska, Hala Rysianka, Magurka Wilkowicka, Równica, Jałowiec, Magurka Radziechowska, Krawców Wierch, Biały Krzyż, Przełęcz u Panienki, Przełęcz Salmopolska, Łamana Skała 555
46 Filip Czupel, Kiczera, Leskowiec , Dębowiec, Góra Żar, Hala Jaskowa, Skrzyczne, Przełęcz Przegibek, Kozia Góra, Równia pod Kozią, Przełęcz Krowiarki, Bacówka nad Wierchomlą, Zajazd nad Przełęczą Kocierską, Łysina, Gaiki, Groniczki, Malinowska Skała, Malinów, Klimczok, Siodło pod Klimczokiem, Hrobacza Łąka, Ochodzita, Hala Lipowska, Hala Rysianka, Magurka Wilkowicka, Równica, Jałowiec, Magurka Radziechowska, Krawców Wierch, Biały Krzyż, Przełęcz u Panienki, Przełęcz Salmopolska, Łamana Skała 555
47 szmalik Rudawiec, biskupia kopa, Mogielica, Wysoka, Romanka, Hala Rysianka, Skrzyczne, Zbójnicka Kopa, Przełęcz pod Wysokimi Skałkami, Polica, Babia Góra, Kopa Kondracka, Mała Babia Góra, Małe Skrzyczne, Stożek Wielki, Wielka Sowa, Śnieżka, Skalnik, Wielka Rycerzowa, Ślęża, Małołączniak, Barania Góra, Chełmiec, Hrobacza Łąka 550
48 Radek899 Świnica, Kończysty Wierch, Krzesanica, Niżne Rysy, Kiczory, Siwa Przełęcz, Babia Góra, Rysy, Gładki Wierch, Zawrat, Bystra, Przełęcz pod Rysami 550
49 NaSzczytachMarzeń Klimczok, Szyndzielnia, Magurka Radziechowska, Kozia Góra, Magurka Wilkowicka, Skrzyczne, Równia pod Kozią, Krawców Wierch, Jaworzyna (Beskid Żywiecki), Kołowrót, Cyberniok, Magura, Pilsko, Pod Łazkiem, Palenica, Wysokie, Góra Janowskiego, Góra Zborów, Przykra, Błatnia, Rogacz, Zebrzydka, Hala Rysianka, Przełęcz Dylówki, Przełęcz pod Malinowem, Wielka Rycerzowa, Luboń Wielki, Lubogoszcz, Babica, Chełm Wschodni, Na Beskidzie 540
50 sparrow Szyndzielnia, Błatnia, Magurka Wilkowicka, Potrójna, Wielka Cisowa, Małe Skrzyczne, Przełęcz na Przykrej, Rogacz, Klimczok, Łamana Skała, Skrzyczne, Mlada Hora, Przełęcz Zakocierska, Wielka Racza, Kozia Góra, Hrobacza Łąka, Malinowska Skała, Równia pod Kozią, Gawlasi, Wielka Czantoria, Gaiki, Malinów, Kotarz, Biały Krzyż, Nad Przełęczą Malinowska, Grabowa, Kiczera, Góra Żar, Dębowiec, Wielka Rycerzowa, Sedlo Prislop 515